Publikacja :  24.11.2003r.

 

Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu

ul. Olszewskiego 2a   tel. 842-23-86

Nr. NIP 549–10-25-703 

Nr. REGON 070431843

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  wg  PROCEDURY  UPROSZCZONEJ

(art. 15. 1 ustawy o zamówieniach publicznych)

na: Malowanie parteru i czterech sanitariatów w Miejskim Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu ul. Olszewskiego 2a

 

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA od 03.12.2003 r. do 10.12.2003 r.

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać osobiście u Zamawiającego w sekretariacie szkoły w terminie od 24.11.2003 do 01.12.2003 w godz. od 9.00 do 14.00.

                                        

 

Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2003 r.  o godz. 10.00.

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Pani Halina Zięba – kierownik administracyjno – gospodarczy MG 2

 

 

poniedziałek           

wtorek                       

środa                          

czwartek                     

piątek                         

                      

godz.    od    9.00   do    14.00

godz.    od    9.00   do    14.00

godz.    od    9.00   do    14.00

godz.   od     9.00   do    14.00

godz.   od     9.00   do    14.00

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu

2 grudnia 2003 roku

o godzinie 10.00