Publikacja :  14.02.2005r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W OŚWIĘCIMIU
ul. Królowej Jadwigi 12a
tel. (033) 842-25-05, (033) 842-23-68


ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych w 4 placówkach oświatowych w Oświęcimiu"
termin wykonania prac do 22 kwietnia 2005r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Zarządzie Szkół i Przedszkoli
Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a w sekretariacie w godz. 8.00 - 15.00

Uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:
Piotr Siwek  tel. (033) 844-44-70 lub kom. 0604 48-53-42
Ewa Drozd   tel. (033) 842-25-05

zsipm@neostrada.pl
ewa.drozd@zsipm.neostrada.pl


Ofertę należy złożyć w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu,
ul. Królowej Jadwigi 12a, do dnia 1 marca 2005 roku do godz.11.00Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2005 r. o godz. 11.30 w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12 a.