Publikacja :  6.06.2005r.

 

Miejskie Gimnazjum Nr 2

im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu

ul. Olszewskiego 2a   tel. 842 2386, 842 3148

Nr. NIP 549–10-25-703 

Nr. REGON 070431843

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  wg  PROCEDURY  UPROSZCZONEJ

(art. 15. 1 ustawy o zamówieniach publicznych)

na:

 

Malowaniem pokrycia dachu z blachy, częściowa wymiana rynien w Miejskim Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu ul. Olszewskiego 2a

 

 

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA od 11.07.2005 r. do 15.08.2005 r.

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać osobiście u Zamawiającego w sekretariacie w godz. od 8.00 do 15.00.

                                        

 

Termin składania ofert upływa w dniu 04.07.2005 r.  o godz. 9.30.

 

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Pani Halina Zięba – kierownik administracyjno – gospodarczy MG 2

 

 

poniedziałek            

wtorek                       

środa                          

czwartek                     

piątek                         

                      

godz.    od    9.00   do    14.00

godz.    od    9.00   do    14.00

godz.    od    9.00   do    14.00

godz.   od     9.00   do    14.00

godz.   od     9.00   do    14.00

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu

7 lipca 2005 roku

o godzinie 11.00