Publikacja :  10.12.2012r.

 

Oświęcim: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Miejskim Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu w 2013 roku.

Numer ogłoszenia: 500996 - 2012;

data zamieszczenia: 10.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy